ครบเซ็ตมือใหม่ทำฟาร์ม
ห่างจากการผจญภัยสักพักดีไหม? ได้เวลาเข้าสวนทำฟาร์มกันแล้ว เมล็ดพันธุ์ชั้นดีพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นพร้อมเติบโตแล้ว
สุ่มไอเท็มครั้งที่ 1
คัททันชิป 3 ~ 5 33.33%
เป็นสัตว์ที่ว่านอนสอนง่ายสามารถทำตามคำสั้งมนุษย์.มองดูแล้วสบายตาเหมือนขนมสายไหมฟูๆ.
ฟิกซี่ดรากอน 3 ~ 5 33.33%
แม้ว่าจะมีรูปร่างคล้ายมังกรแต่กำเนิดมาจากอัญมณีชั้นสูงที่ถูกทำโดยฝีมือมนุษย์
เทอเทิลแรนท์ 3 ~ 5 33.33%
เป็นสัตว์กินพืช เต่าเป็นสัตว์ครึ่งโบกครึ่งน้ำเชื่องช้า. เป็นแหล่งอาหารที่ทำขึ้นมาจากมนุษย์.
สุ่มไอเท็มครั้งที่ 2
คัททันชิป 3 ~ 5 33.33%
เป็นสัตว์ที่ว่านอนสอนง่ายสามารถทำตามคำสั้งมนุษย์.มองดูแล้วสบายตาเหมือนขนมสายไหมฟูๆ.
ฟิกซี่ดรากอน 3 ~ 5 33.33%
แม้ว่าจะมีรูปร่างคล้ายมังกรแต่กำเนิดมาจากอัญมณีชั้นสูงที่ถูกทำโดยฝีมือมนุษย์
เทอเทิลแรนท์ 3 ~ 5 33.33%
เป็นสัตว์กินพืช เต่าเป็นสัตว์ครึ่งโบกครึ่งน้ำเชื่องช้า. เป็นแหล่งอาหารที่ทำขึ้นมาจากมนุษย์.
สุ่มไอเท็มครั้งที่ 3
วัตถุดิบทั่วไป 20 100.00%
สัตว์เลี้ยงทั้วไปไม่สามารถกินได้ใช้ในการรักษา. ของใช้เพียงเล็กน้อยที่สามารถใช้ในการรักษา.
สุ่มไอเท็มครั้งที่ 4
วัตถุดิบชั้นสูง 15 100.00%
เป็นวัตถุดิบในการรักษาชั้นสูงที่ดูแล้วดีกว่าวัตถุดิบทั่วไป.
สุ่มไอเท็มครั้งที่ 5
ขยะเหลือใช้ 10 100.00%
เป็นเครื่องมือที่วางการควบคุมที่ใช้คำสั่งให้ดีเพียงครั้งเดียวในการใช้ทำความสะอาด. สามารถใช้งานได้ง่ายและไม่มีปัญหากับสิ่งแวดล้อม.
สุ่มไอเท็มครั้งที่ 6
ถุงเมล็ดพันธุ์พืช 10 ~ 15 100.00%
ไม่มีรายละเอียด/คำอธิบายไอเท็ม
สุ่มไอเท็มครั้งที่ 7
สิ่งจำเป็นต่อการเพาะปลูก 15 ~ 20 100.00%
ไม่มีรายละเอียด/คำอธิบายไอเท็ม