อัตราส่วนสถิติอาชีพของตัวละคร
สรุปข้อมูลอาชีพของตัวละครเมื่อเทียบกับอาชีพและสายอาชีพอื่นๆ โดยที่ผู้เล่นสามารถเปรียบเทียบและเลือกเล่นได้อย่างเหมาะสม
อาชีพ จำนวนตัวละคร อัตรา % (สายอาชีพ) อัตรา % (ทุกสายอาชีพ)
สายอาชีพ ไฟเตอร์ จำนวนผู้เล่นสายนี้ทั้งหมด 10,969 ตัวละคร อัตราเฉลี่ย 29.764% จากสายอาชีพอื่นๆ
[1]
ไฟเตอร์
3962 36.12% 10.75%
[2]
การ์ด
318 2.90% 0.86%
[2]
วอริเออร์
802 7.31% 2.18%
[3]
อินแฟนทรีแมน
598 5.45% 1.62%
[3]
ซอร์ดแมน
537 4.90% 1.46%
[3]
เมอร์เซ็นนารี่
410 3.74% 1.11%
[4]
พาลังซ์
323 2.94% 0.88%
[4]
ไนท์
1414 12.89% 3.84%
[4]
กลาดิเอเตอร์
463 4.22% 1.26%
[4]
รูนไนท์
276 2.52% 0.75%
[5]
พาลาดิน
205 1.87% 0.56%
[5]
แพนเซอร์
65 0.59% 0.18%
[5]
ครูเซเดอร์
86 0.78% 0.23%
[5]
เดสทรอยเออร์
766 6.98% 2.08%
[5]
ซอร์ดมาสเตอร์
210 1.91% 0.57%
[5]
แม็กนัส
534 4.87% 1.45%
อาชีพ จำนวนตัวละคร อัตรา % (สายอาชีพ) อัตรา % (ทุกสายอาชีพ)
สายอาชีพ โร๊ก จำนวนผู้เล่นสายนี้ทั้งหมด 15,602 ตัวละคร อัตราเฉลี่ย 42.336% จากสายอาชีพอื่นๆ
[1]
โร๊ก
4446 28.50% 12.06%
[2]
วอยเอเจอร์
553 3.54% 1.50%
[2]
รัฟเฟี่ยน
914 5.86% 2.48%
[3]
อาร์ชเชอร์
1224 7.85% 3.32%
[3]
ธีฟ
495 3.17% 1.34%
[3]
สเคาท์
344 2.20% 0.93%
[4]
เรนเจอร์
754 4.83% 2.05%
[4]
เทรชเชอร์ฮันเตอร์
1789 11.47% 4.85%
[4]
แอสแซสซิน
466 2.99% 1.26%
[4]
รูนวอล์ดเกอร์
805 5.16% 2.18%
[5]
สไนเปอร์
179 1.15% 0.49%
[5]
เอ็นแทรปเปอร์
458 2.94% 1.24%
[5]
เบรดเทดเดน์
1321 8.47% 3.58%
[5]
เทมเพอร์มาสเตอร์
536 3.44% 1.45%
[5]
อาร์คแลนเซอร์
1318 8.45% 3.58%
อาชีพ จำนวนตัวละคร อัตรา % (สายอาชีพ) อัตรา % (ทุกสายอาชีพ)
สายอาชีพ เมจ จำนวนผู้เล่นสายนี้ทั้งหมด 10,282 ตัวละคร อัตราเฉลี่ย 27.900% จากสายอาชีพอื่นๆ
[1]
เมจ
2786 27.10% 7.56%
[2]
คลิริค
301 2.93% 0.82%
[2]
วิสาร์ด
831 8.08% 2.25%
[3]
พรีสท์
402 3.91% 1.09%
[3]
ซอสเซอเรอร์
860 8.36% 2.33%
[3]
มังค์
130 1.26% 0.35%
[4]
บิชอพ์
835 8.12% 2.27%
[4]
วอร์ล็อค
919 8.94% 2.49%
[4]
อินไควเรอร์
433 4.21% 1.17%
[4]
เอเลเมนทัลมาสเตอร์
368 3.58% 1.00%
[5]
คาดินัล
567 5.51% 1.54%
[5]
โซลอาบิเทอร์
345 3.36% 0.94%
[5]
แกรนด์มาสเตอร์
962 9.36% 2.61%
[5]
เนโครแมนเซอร์
116 1.13% 0.31%
[5]
รูนมาสเตอร์
427 4.15% 1.16%
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 21/04/2018 12:31:57