อันดับเงินโกลด์
ลำดับ ชื่อตัวละคร จำนวนเงินโกลด์ (M) รวมเงินโกลด์ (M)
ตัวละคร คลัง ตั๋วแลก คงเหลือ ที่ได้รับ ที่ใช้ไป

1


Texao


1,934.99

3,000.00

0.06

4,935.05

3,961.41

2,506.96

2

ฟิชเชอร์แมนเฟรน


5,054.75

2,000.00

0.11

7,054.87

0.04

0

3

อนุบาล


645.34

1,100.00

7,000.03

8,745.37

1.41

0

4

WjfkiIt8


8,692.71

1,000.02

6,000.01

15,692.74

117.06

0

5

Myosis


256.12

879.50

0.66

1,136.28

1,553.72

1,352.13

6

lองหญิงl


48.03

734.32

0.01

782.37

27.89

0

7

Anaconda


648.70

648.00

0.09

1,296.80

1,908.13

305.86

8

St0rE


733.87

354.50

15,000.04

16,088.41

1,417.22

1,147.10

9

บางเบาดุจปุยนุ่น


154.51

329.32

0.01

483.84

0

1.75

10

Fallen


117.08

250.00

0

367.08

2.78

2.42

11

3Y2D


1,042.75

250.00

0.54

1,293.29

446.25

34.01

12

oXIiINunGIiIXo


268.06

250.00

0.02

518.08

0

0

13

อะจึ๋ย


733.86

226.68

1,000.53

1,961.07

0

0.60

14

หนูยิ้ม


1,056.82

161.94

6,000.08

7,218.84

22.22

0

15

Wayozung


119.22

100.00

0

219.22

7.35

0

16

viewthitikon


21.67

73.66

0

95.33

0

0

17

OAkenAO


974.89

25.75

0.02

1,000.66

680.42

4.83

18

Rikka


283.94

21.65

0

305.59

783.03

807.34

19

เxล้าvาว


1,028.77

14.16

8,000.18

9,043.12

0.43

0

20

OoพีทoO


12.72

9.00

0

21.72

21.71

0

21

FLOYD


0.18

4.36

0.10

4.64

0.11

0

22

Tlek9


0

2.50

0

2.50

0

0

23

wertt


1,242.04

0.50

0

1,242.54

362.96

7.41

24

คุณหนูไฮโซ


2.77

0.01

0

2.78

5.47

4.00

25

KRKHK


220.50

0.01

0.04

220.55

0

0
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 25/05/2018 01:23:43 (Cached)