อันดับการตกปลา
ลำดับ ชื่อตัวละคร เลเวล/ระดับ สถานะ ระยะเวลา จำนวนที่ตกได้ รวมแต้มปลาที่ได้
1

ผิงผิง
(Master Of The Deep)
Lv.30 (SSS)
2016-02-11 07:39:46
ปาร์ตี้: ผิงผิงจูเนียร์

52 วัน 23 ชม. 2 นท.

170,084

393,596
(เหลือ 55,063 FP)
2
น้องอลิสตกเบ็ด
(Master Of The Deep)
Lv.30 (SSS)
2016-07-11 06:06:41

204 วัน 7 ชม. 59 นท.

328,990

829,155
(เหลือ 11,721 FP)
3
อลิสรักพี่เดธ
(Master Of The Deep)
Lv.30 (SSS)
2016-10-10 02:14:11

295 วัน 4 ชม. 15 นท.

420,833

316,666
(เหลือ 214,268 FP)
4
มนต์มาร
(Master Of The Deep)
Lv.30 (SSS)
2016-10-13 08:23:49

108 วัน 11 ชม. 1 นท.

177,745

286,316
(เหลือ 31,696 FP)
5
นมวัว
(Master Of The Deep)
Lv.30 (SSS)
2016-10-19 15:20:34

217 วัน 0 ชม. 58 นท.

176,756

260,334
(เหลือ 10,614 FP)
6
KXKXK
(Master Of The Deep)
Lv.30 (SSS)
2017-01-07 04:21:09
ปาร์ตี้: KXKXK

281 วัน 8 ชม. 44 นท.

210,353

353,275
(เหลือ 196,555 FP)
7
SoLove01
(Master Of The Deep)
Lv.30 (SSS)
2017-03-04 10:24:05

109 วัน 14 ชม. 35 นท.

230,580

776,711
(เหลือ 539,500 FP)
8
น้องทับทิมกรอบ
(Bass Kicker)
Lv.28 (S)
2017-02-17 23:14:29
ปาร์ตี้: KXKXK

116 วัน 6 ชม. 18 นท.

147,709

223,387
(เหลือ 110,707 FP)
9
BooKSoLove
(Sir Fishalot)
Lv.27 (S1)
2017-03-03 18:50:37

111 วัน 22 ชม. 38 นท.

163,734

38,500
(เหลือ 0 FP)
10
KissDead
(Duke of Fluke)
Lv.26 (S2)
2016-06-06 22:58:15

76 วัน 8 ชม. 37 นท.

95,688

188,280
(เหลือ 37,880 FP)
11
DarthVader
(Duke of Fluke)
Lv.26 (S2)
2016-12-28 04:35:29

372 วัน 22 ชม. 38 นท.

126,119

186,680
(เหลือ 141,660 FP)
12
Once
(Acute Angler)
Lv.25 (S3)
2016-01-11 18:57:33

22 วัน 20 ชม. 57 นท.

60,319

172,931
(เหลือ 24,619 FP)
13
loOol
(Whale farmer)
Lv.24 (A)
2017-02-18 00:54:08

354 วัน 7 ชม. 26 นท.

130,662

210,159
(เหลือ 210,159 FP)
14
จาอาวฉลาม
(Flipper)
Lv.22 (A2)
2016-10-08 01:05:05
ปาร์ตี้: จาอาวฉลาม

210 วัน 1 ชม. 59 นท.

110,737

181,374
(เหลือ 125,574 FP)
15
โนเเลนด์
(Micky Two Fins)
Lv.21 (A3)
2016-12-27 09:41:00

230 วัน 19 ชม. 50 นท.

79,490

136,692
(เหลือ 45,252 FP)
16
ขนมผิง
(Hook Lord)
Lv.20 (B)
2016-04-15 20:13:03

117 วัน 22 ชม. 13 นท.

72,924

625,561
(เหลือ 381 FP)
17
ขนมต้ม
(Hook Lord)
Lv.20 (B)
2016-07-29 06:38:33

203 วัน 13 ชม. 25 นท.

56,628

76,956
(เหลือ 16,856 FP)
18
Wiky
(Hook Lord)
Lv.20 (B)
2017-01-29 19:27:17

154 วัน 19 ชม. 10 นท.

81,574

150,234
(เหลือ 116,714 FP)
19
IRONMAN
(Troutmaster)
Lv.19 (B1)
2016-01-11 07:16:57

22 วัน 9 ชม. 13 นท.

47,514

87,218
(เหลือ 83,718 FP)
20
KUMAMON
(Troutmaster)
Lv.19 (B1)
2016-01-11 19:02:26

22 วัน 13 ชม. 51 นท.

46,642

0
(เหลือ 0 FP)
21
เราชอบเธอนะ
(Cod Among Man)
Lv.18 (B2)
2017-02-16 12:35:09

260 วัน 23 ชม. 55 นท.

44,475

62,619
(เหลือ 41,619 FP)
22
แมวง่วง
(Cod Among Man)
Lv.18 (B2)
2018-01-31 18:09:19

450 วัน 20 ชม. 57 นท.

57,111

121,326
(เหลือ 11,563 FP)
23
น้องนมวัว
(King Fisher)
Lv.17 (B3)
2016-07-11 18:13:04

122 วัน 7 ชม. 42 นท.

34,398

55,666
(เหลือ 48,666 FP)
24
วอนโดนตบ
(King Fisher)
Lv.17 (B3)
2016-12-25 07:31:33

96 วัน 21 ชม. 40 นท.

79,933

141,488
(เหลือ 59,408 FP)
25
ลอร์ด
(King Fisher)
Lv.17 (B3)
2016-12-30 03:15:41
ปาร์ตี้: ลอร์ด

285 วัน 4 ชม. 15 นท.

69,368

119,788
(เหลือ 96,788 FP)
26
VertragFear
(King Fisher)
Lv.17 (B3)
2017-05-18 01:51:34

418 วัน 23 ชม. 39 นท.

52,556

90,420
(เหลือ 45,610 FP)
27
ทองหยอด
(Tackle Chief)
Lv.16 (C)
2016-01-08 16:30:37

19 วัน 18 ชม. 14 นท.

57,622

0
(เหลือ 0 FP)
28
ทองหยิบ
(Tackle Chief)
Lv.16 (C)
2016-01-08 17:55:51

19 วัน 19 ชม. 39 นท.

59,492

0
(เหลือ 0 FP)
29
MissRaiinbow
(Tackle Chief)
Lv.16 (C)
2016-01-15 03:49:51

26 วัน 5 ชม. 41 นท.

50,339

1,800
(เหลือ 1,800 FP)
30
น้องแตงกวา
(Tackle Chief)
Lv.16 (C)
2016-01-15 12:33:28

26 วัน 0 ชม. 3 นท.

47,207

131,856
(เหลือ 74,256 FP)
31
SharonRainsworth
(Tackle Chief)
Lv.16 (C)
2016-11-26 22:23:42

40 วัน 10 ชม. 7 นท.

46,104

141,972
(เหลือ 137,472 FP)
32
อเล็กซานเดอร์
(Tackle Chief)
Lv.16 (C)
2016-12-28 14:48:54
ปาร์ตี้: ลอร์ด

103 วัน 18 ชม. 14 นท.

66,638

94,234
(เหลือ 74,734 FP)
33
น่องไก่
(Tackle Chief)
Lv.16 (C)
2016-12-31 17:49:40
ปาร์ตี้: น่องไก่

91 วัน 7 ชม. 24 นท.

47,674

87,735
(เหลือ 6,735 FP)
34
4DS9
(Tackle Chief)
Lv.16 (C)
2017-05-01 13:06:01

32 วัน 9 ชม. 57 นท.

53,788

82,846
(เหลือ 82,846 FP)
35
LeOBeer
(Piscator)
Lv.15 (C1)
2016-01-16 01:42:12

26 วัน 8 ชม. 56 นท.

32,148

1,085
(เหลือ 1,085 FP)
36
ตกปลาา
(Piscator)
Lv.15 (C1)
2016-03-20 18:11:52

91 วัน 19 ชม. 48 นท.

50,185

0
(เหลือ 0 FP)
37
ผิงผิงจูเนียร์
(Piscator)
Lv.15 (C1)
2016-04-26 07:58:57
ปาร์ตี้: ผิงผิงจูเนียร์

128 วัน 9 ชม. 57 นท.

82,852

7,492
(เหลือ 7,492 FP)
38
คุณหนูแดง
(Piscator)
Lv.15 (C1)
2016-10-26 12:23:40

109 วัน 14 ชม. 16 นท.

95,118

162,390
(เหลือ 57,730 FP)
39
ไอ่ง่าว
(Piscator)
Lv.15 (C1)
2016-12-10 18:57:31

356 วัน 18 ชม. 32 นท.

124,423

236,507
(เหลือ 225,007 FP)
40
หาหอย
(Piscator)
Lv.15 (C1)
2017-02-20 14:10:57
ปาร์ตี้: หาเต่า

267 วัน 22 ชม. 5 นท.

162,279

262,434
(เหลือ 234,344 FP)
41
อนุบาล
(Piscator)
Lv.15 (C1)
2017-07-07 17:24:38

287 วัน 21 ชม. 3 นท.

69,276

177,153
(เหลือ 21,413 FP)
42
ISIS
(Achilles Eel)
Lv.14 (C2)
2016-01-12 03:16:25

23 วัน 5 ชม. 16 นท.

35,083

72,722
(เหลือ 13,142 FP)
43
MissRainbow
(Achilles Eel)
Lv.14 (C2)
2016-01-12 14:28:27

23 วัน 16 ชม. 22 นท.

39,578

172,709
(เหลือ 39,149 FP)
44
มาตกปลาครับ
(Achilles Eel)
Lv.14 (C2)
2016-05-17 16:51:20

49 วัน 4 ชม. 56 นท.

40,498

133,024
(เหลือ 9,824 FP)
45
Ol3SiDi4N
(Achilles Eel)
Lv.14 (C2)
2017-02-09 08:07:21
ปาร์ตี้: LaVieEstBelle

288 วัน 16 ชม. 59 นท.

183,735

293,694
(เหลือ 254,394 FP)
46
คุณชม้อย
(Chief Neurosturgeon)
Lv.13 (C3)
2016-03-16 06:29:45

87 วัน 8 ชม. 29 นท.

29,608

70,140
(เหลือ 70,140 FP)
47
จาอาวโลมา
(Chief Neurosturgeon)
Lv.13 (C3)
2016-04-14 16:46:42

33 วัน 14 ชม. 5 นท.

47,471

74,994
(เหลือ 67,994 FP)
48
กาแฟสด
(Chief Neurosturgeon)
Lv.13 (C3)
2016-06-06 04:14:58

68 วัน 0 ชม. 4 นท.

35,203

90,599
(เหลือ 87,099 FP)
49
Guexit
(Chief Neurosturgeon)
Lv.13 (C3)
2016-08-19 17:46:22

52 วัน 15 ชม. 50 นท.

27,579

40,724
(เหลือ 33,724 FP)
50
กัปตันโรเจอร์
(Chief Neurosturgeon)
Lv.13 (C3)
2016-08-28 18:29:10

92 วัน 20 ชม. 21 นท.

73,736

132,137
(เหลือ 53,717 FP)
51
Wrangler
(Chief Neurosturgeon)
Lv.13 (C3)
2016-12-27 04:16:43

142 วัน 12 ชม. 32 นท.

28,182

48,131
(เหลือ 40,971 FP)
52
lองหญิงl
(Chief Neurosturgeon)
Lv.13 (C3)
2017-01-21 08:42:08
ปาร์ตี้: lVl0sQuiT0

67 วัน 22 ชม. 45 นท.

71,693

100,649
(เหลือ 62,569 FP)
53
SoLove02
(Chief Neurosturgeon)
Lv.13 (C3)
2017-02-03 06:13:49

45 วัน 1 ชม. 20 นท.

80,325

0
(เหลือ 0 FP)
54
SoLove03
(Chief Neurosturgeon)
Lv.13 (C3)
2017-02-03 07:40:30

45 วัน 2 ชม. 46 นท.

77,503

0
(เหลือ 0 FP)
55
ฯ๊KiissAlONEฯ๊
(Chief Neurosturgeon)
Lv.13 (C3)
2018-02-25 20:11:41

700 วัน 1 ชม. 36 นท.

46,419

74,687
(เหลือ 67,687 FP)
56
น้องเบ็ด
(Shark Wrestler)
Lv.12 (D)
2016-01-13 10:03:14

19 วัน 11 ชม. 13 นท.

30,373

125,431
(เหลือ 51,611 FP)
57
Element
(Shark Wrestler)
Lv.12 (D)
2016-04-18 08:27:26

44 วัน 12 ชม. 59 นท.

34,042

55,769
(เหลือ 52,269 FP)
58
ฮาโลวีน
(Shark Wrestler)
Lv.12 (D)
2016-05-24 20:22:54

33 วัน 21 ชม. 5 นท.

22,296

44,072
(เหลือ 21,172 FP)
59
เลมอน
(Shark Wrestler)
Lv.12 (D)
2016-05-30 04:15:39

68 วัน 1 ชม. 14 นท.

53,827

99,443
(เหลือ 6,883 FP)
60
OถนนลาดยางตะมอยO
(Shark Wrestler)
Lv.12 (D)
2016-09-20 18:52:03

273 วัน 0 ชม. 29 นท.

23,701

46,374
(เหลือ 35,874 FP)
61
PeeN
(Shark Wrestler)
Lv.12 (D)
2016-11-05 13:34:24
ปาร์ตี้: จาอาวฉลาม

41 วัน 15 ชม. 43 นท.

20,151

34,531
(เหลือ 24,991 FP)
62
KevinLegnard
(Shark Wrestler)
Lv.12 (D)
2016-11-20 15:22:58

34 วัน 3 ชม. 10 นท.

30,180

0
(เหลือ 0 FP)
63
เบลเป็นค่าตะกอน
(Shark Wrestler)
Lv.12 (D)
2016-12-16 16:12:30

126 วัน 0 ชม. 8 นท.

15,523

23,824
(เหลือ 20,324 FP)
64
Painful
(Shark Wrestler)
Lv.12 (D)
2017-01-06 20:13:27

91 วัน 2 ชม. 37 นท.

20,529

38,069
(เหลือ 29,249 FP)
65
Kitkatt
(Shark Wrestler)
Lv.12 (D)
2017-03-18 20:41:32

71 วัน 22 ชม. 27 นท.

42,308

81,233
(เหลือ 13,733 FP)
66
กล้วยหอมจอมซน
(Casting Pro)
Lv.11 (D1)
2016-01-06 20:36:24
ปาร์ตี้: กล้วยหอมจอมซน

17 วัน 22 ชม. 33 นท.

21,208

64,605
(เหลือ 61,104 FP)
67
JUMPER
(Casting Pro)
Lv.11 (D1)
2016-01-09 19:46:53
ปาร์ตี้: กล้วยหอมจอมซน

20 วัน 21 ชม. 43 นท.

22,845

3,777
(เหลือ 277 FP)
68
Modezz
(Casting Pro)
Lv.11 (D1)
2016-04-03 03:08:40
ปาร์ตี้: F5ๆๆ

48 วัน 12 ชม. 24 นท.

42,672

153,093
(เหลือ 149,593 FP)
69
มห๋ๅณคร
(Casting Pro)
Lv.11 (D1)
2016-05-09 19:17:20
ปาร์ตี้: Kaitlynnz

30 วัน 5 ชม. 48 นท.

18,428

40,468
(เหลือ 36,968 FP)
70
สๅยลม
(Casting Pro)
Lv.11 (D1)
2016-06-09 02:36:04

36 วัน 1 ชม. 19 นท.

18,188

26,215
(เหลือ 22,715 FP)
71
มายเมโร่
(Casting Pro)
Lv.11 (D1)
2016-11-16 04:57:19

208 วัน 4 ชม. 58 นท.

85,365

147,230
(เหลือ 50,180 FP)
72
Onizuka
(Casting Pro)
Lv.11 (D1)
2016-11-30 18:21:05

20 วัน 5 ชม. 51 นท.

38,290

99,665
(เหลือ 70,865 FP)
73
zent1nosleep
(Casting Pro)
Lv.11 (D1)
2016-12-02 13:37:55

70 วัน 14 ชม. 38 นท.

43,455

26,154
(เหลือ 5,034 FP)
74
อะจึ๋ย
(Casting Pro)
Lv.11 (D1)
2016-12-25 16:20:11

164 วัน 13 ชม. 5 นท.

26,571

47,992
(เหลือ 44,492 FP)
75
คุณหมูกรอบ
(Casting Pro)
Lv.11 (D1)
2017-01-26 07:16:55

9 วัน 19 ชม. 46 นท.

20,798

9,887
(เหลือ 1,887 FP)
76
เด็กวงโยธวาทิต
(Casting Pro)
Lv.11 (D1)
2017-03-10 06:47:11

45 วัน 16 ชม. 22 นท.

32,936

64,887
(เหลือ 11,307 FP)
77
CoolmaN
(Casting Pro)
Lv.11 (D1)
2017-04-11 02:08:29

26 วัน 4 ชม. 9 นท.

23,652

23,551
(เหลือ 22,549 FP)
78
shuchi
(Casting Pro)
Lv.11 (D1)
2017-04-14 20:59:52

355 วัน 5 ชม. 53 นท.

96,906

208,605
(เหลือ 98,085 FP)
79
นมพ่องมันเนย
(Trawler)
Lv.10 (D2)
2016-01-11 22:42:54

22 วัน 7 ชม. 6 นท.

26,228

82,781
(เหลือ 79,281 FP)
80
น้องคอป
(Trawler)
Lv.10 (D2)
2016-03-22 18:39:58

93 วัน 20 ชม. 40 นท.

19,869

28,468
(เหลือ 24,968 FP)
81
Ilzakii
(Trawler)
Lv.10 (D2)
2016-05-12 08:56:04

47 วัน 14 ชม. 5 นท.

23,658

0
(เหลือ 0 FP)
82
ข้าวต้มกุ้ย
(Trawler)
Lv.10 (D2)
2016-06-07 05:32:49

20 วัน 7 ชม. 28 นท.

15,956

32,921
(เหลือ 32,921 FP)
83
bbbbbb
(Trawler)
Lv.10 (D2)
2016-06-27 09:36:35

122 วัน 16 ชม. 56 นท.

13,803

27,661
(เหลือ 25,661 FP)
84
ฮะเก๋า
(Trawler)
Lv.10 (D2)
2016-07-24 15:16:56
ปาร์ตี้: ฮะเก๋า

13 วัน 2 ชม. 1 นท.

11,732

16,525
(เหลือ 355 FP)
85
นี่น้องนะ
(Trawler)
Lv.10 (D2)
2016-08-10 15:25:07

16 วัน 13 ชม. 49 นท.

15,228

13,233
(เหลือ 7,913 FP)
86
uๅJสีดๅ
(Trawler)
Lv.10 (D2)
2016-08-24 02:27:08

66 วัน 13 ชม. 28 นท.

31,221

47,388
(เหลือ 44,728 FP)
87
หิวตีuเหรอ
(Trawler)
Lv.10 (D2)
2016-12-10 18:04:22

176 วัน 4 ชม. 59 นท.

15,815

25,730
(เหลือ 23,730 FP)
88
FGI201
(Trawler)
Lv.10 (D2)
2016-12-13 02:51:34

22 วัน 2 ชม. 28 นท.

22,385

62,216
(เหลือ 62,216 FP)
89
พัมที่25
(Trawler)
Lv.10 (D2)
2017-01-09 00:31:17

29 วัน 5 ชม. 24 นท.

14,695

37,703
(เหลือ 37,703 FP)
90
รุกกี้Dเนเน่
(Trawler)
Lv.10 (D2)
2017-01-28 18:54:32
ปาร์ตี้: ฟันกั๊ซDกาโตะ

62 วัน 12 ชม. 49 นท.

22,791

46,729
(เหลือ 43,229 FP)
91
ตกปลาSkyaoo
(Trawler)
Lv.10 (D2)
2017-02-25 14:55:46

117 วัน 23 ชม. 5 นท.

19,093

40,818
(เหลือ 7,898 FP)
92
มองไม
(Trawler)
Lv.10 (D2)
2017-11-21 16:54:58
ปาร์ตี้: แล้วแต่โต

81 วัน 21 ชม. 5 นท.

82,826

183,229
(เหลือ 128,969 FP)
93
ooooooooooooooo
(Trawler)
Lv.10 (D2)
2018-01-14 00:38:11

56 วัน 9 ชม. 8 นท.

17,138

25,866
(เหลือ 18,866 FP)
94
Annabelle
(Net Caster)
Lv.9 (D3)
2015-12-26 23:38:07

7 วัน 1 ชม. 29 นท.

14,003

19,200
(เหลือ 19,200 FP)
95
ทับทิมกรอบ
(Net Caster)
Lv.9 (D3)
2016-01-26 14:17:15

31 วัน 5 ชม. 24 นท.

14,599

1,732
(เหลือ 1,732 FP)
96
น้ovM
(Net Caster)
Lv.9 (D3)
2016-03-21 23:51:03

34 วัน 13 ชม. 39 นท.

35,145

0
(เหลือ 0 FP)
97
F5ๆๆ
(Net Caster)
Lv.9 (D3)
2016-04-02 22:31:36
ปาร์ตี้: F5ๆๆ

24 วัน 3 ชม. 36 นท.

17,514

0
(เหลือ 0 FP)
98
ควeironman
(Net Caster)
Lv.9 (D3)
2016-06-30 23:59:29
ปาร์ตี้: ควeSpiderman

13 วัน 3 ชม. 2 นท.

11,053

0
(เหลือ 0 FP)
99
ควeSuperman
(Net Caster)
Lv.9 (D3)
2016-07-01 00:03:41
ปาร์ตี้: ควeSpiderman

12 วัน 0 ชม. 23 นท.

11,884

39,394
(เหลือ 26,894 FP)
100
Edelweissz
(Net Caster)
Lv.9 (D3)
2016-07-31 16:56:33

106 วัน 17 ชม. 18 นท.

14,608

18,393
(เหลือ 13,893 FP)
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 20/06/2018 11:53:16