อันดับมูลค่าไอเท็มและเงินโกลด์จากการดรอป
2018-04-17 2018-04-18 2018-04-19 2018-04-20 2018-04-21 2018-04-22 2018-04-23
ลำดับ ชื่อตัวละคร รวมดรอปไอเท็ม
(จากมอนเตอร์)
รวมดรอปเงินโกลด์
(จากมอนเตอร์)
รวมมูลค่าทั้งหมด
(ดรอปไอเท็ม+ดรอปเงินโกลด์)
1

ไปหาแย้

1.24B
(1,236,959,978)

0
1.24B
(1,236,959,978)
2
Mitch

5.35M
(5,352,569)

0
5.35M
(5,352,569)
3
Gramis

14,866
(14,866)

9.70K
(969,500)
9.84K
(984,366)
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 23/04/2018 03:20:40 (Cached)