อันดับมูลค่าไอเท็มและเงินโกลด์จากการดรอป
2018-02-20 2018-02-21 2018-02-22 2018-02-23 2018-02-24 2018-02-25 2018-02-26
ลำดับ ชื่อตัวละคร รวมดรอปไอเท็ม
(จากมอนเตอร์)
รวมดรอปเงินโกลด์
(จากมอนเตอร์)
รวมมูลค่าทั้งหมด
(ดรอปไอเท็ม+ดรอปเงินโกลด์)
1

lions

80
(80)

25.57M
(25,573,850)
25.57M
(25,573,930)
2
ToBi

1,547
(1,547)

26,000
(26,000)
27,547
(27,547)
3
oยอมทนo

37
(37)

0
37
(37)
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 26/02/2018 02:38:15